Nu blir det enklare att fastighetsdeklarera.

APEX taxering är ett digitalt stöd när du skall deklarera fastigheter, programmet har utvecklats genom att samarbete mellan Pixer AB och Faqtum fastighetsutveckling AB.

Du ser i realtid hur det preliminära taxeringsvärdet justeras när värdepåverkande faktorer ändras. Apex taxering förenklar ifyllandet av uppgifter och ger en översikt över beståndet, underlag för diarieföring och flera mindre men samtidigt viktiga funktioner samt ett färdigt underlag att skicka till Skatteverket. Aktuella uppgifter för varje fastighet kontrolleras per automatik på utsatta intervall och bevakning sker därmed så att tveksamma indata uppmärksammas. Då blir inlämnade uppgifter alltid korrekta, baserat på fastighetens förutsättningar.

industri

Om personerna i Faqtum fastighetsutveckling och Pixer
Uppdrag rörande fastighetstaxering och fastighetsvärdering är en av Ove Lundgrens fokusområden sedan slutet av 1990-talet. Ove har tidigare under en lång rad år arbetat med fastighetsrelaterade tjänster och är sedan 1997 auktoriserad fastighetsvärderare.

Eskil Lundgren, MCSD (Microsoft Certified Solution Developer 1996) har arbetat som programmerare/It-ansvarig/verksamhetsutvecklare sedan 1997. En stor andel av arbetet har varit inriktat mot beställare som ÅF, Stora, Saab AeroSpace och Projektengagemang.

hyreshus

Varför?
En produkt som är resultatet av ett samarbete mellan skatte- och mjukvaruexpertis förbättrar hela deklarationsprocessen. ”Under utvecklingen av APEX taxering har f
okus hela tiden varit att förenkla processen för fastighetsägare och samtidigt överskådligt visa det preliminära taxeringsvärdet” säger Eskil Lundgren.