Vilka är vi

Utvecklingen av APEX har skett genom ett samarbete mellan Faqtum Fastighetsutveckling och Pixer AB.

Uppdrag rörande fastighetstaxering och fastighetsvärdering är ett av Oves fokusområden sedan början av 1990-talet. Ove är civilingenjör, lantmätare och auktoriserad fastighetsvärderare.

Eskil har arbetat som programmerare/IT-ansvarig/verksamhetsutvecklare sedan 1997. Han verkade inom koncernen PE från att de var 5 medarbetare till 1 300. En stor andel arbete har varit inriktat mot bolag som ÅF, Stora, SEB och Saab AeroSpace. Numera ägnar han all sin tid åt Apex taxering..

Vad gör oss annorlunda

Vår bakgrund gör oss unika. 
Eskil har arbetat med utveckling av IT senaste 23 åren. Han har kontinuerligt hjälpt koncernen PE på konsultbasis sedan de var 5 medarbetare. När behovet av ett system för att underlätta fastighetstaxering identifierades, påbörjades utvecklingen av produkten Apex taxering.
 
Ove har en lång erfarenhet av fastighetsvärdering, där syftet i de flesta fall är att bedöma en fastighets marknadsvärde. Ett taxeringsvärde ska bestämmas till det belopp som motsvarar 75 % av taxeringsenhetens marknadsvärde. Värdepåverkande faktorer som vakanser, hyresnivåer, byggfel, buller, eftersatt underhåll etc beaktas vid styckevärdering och detta gäller även vid fastighets-taxering. 
 
Den mixen gör att vi kan leverera en produkt som täcker de behov större fastighetsbolag har, när det kommer till fastighetstaxering.
unik

Lång erfarenhet

Över 70 års samlad arbetslivserfarenhet.

Oustanding service

Vi förstår vikten av kommunikation och tillgänglighet.

Unikt erbjudande

Apex taxering är helt unik på marknaden.