Fastighetstaxering, viktiga datum

Viktiga datum

2020-06-15

Beslut om fastighetstaxering 2020 – 1

Omkring den 15:e juni skickas beslut om fastighetstaxering ut till dig som är fastighetsägare och har elektronisk brevlåda. Beslutet rör: förenklad fastighetstaxering 2020 av alla lantbruk. särskild fastighetstaxering 2020 av småhus, hyreshus, ägarlägenheter, industrier, täkter, elproduktionsenheter och specialenheter som är nybildade eller förändrade.

2020-06-30

Beslut om fastighetstaxering 2020 – 2

Omkring den 30:e juni skickas beslut om fastighetstaxering ut till dig som är fastighetsägare och som saknar elektronisk brevlåda. Beslutet rör: förenklad fastighetstaxering 2020 av alla lantbruk. särskild fastighetstaxering 2020 av småhus, hyreshus, ägarlägenheter, industrier, täkter, elproduktionsenheter och specialenheter som är nybildade eller förändrade.

2020-11-02

Fastighetsdeklaration småhus 2020

Fastighetsdeklaration till 2021 års fastighetstaxering av alla småhus ska vara inlämnad.

2021-03-08

Fastighetsdeklaration 2021

Fastighetsdeklaration till 2021 års särskilda fastighetstaxering för lantbruk, hyreshus, ägarlägenhet, industri, täktmark, elproduktionsenhet och specialenhet ska vara lämnad.

2021-06-15

Beslut om fastighetstaxering – 1

Omkring den 15 juni skickas beslut om fastighetstaxering ut till dig som är fastighetsägare och har en digital brevlåda. Det handlar om: allmän fastighetstaxering 2021 av alla småhus. särskild fastighetstaxering 2021 av lantbruk, hyreshus, ägarlägenheter, industrier, täkter, elproduktionsenheter och specialenheter som är nybildade eller förändrade

2021-06-30

Beslut om fastighetstaxering – 2

Omkring den 30 juni skickas beslut om fastighetstaxering ut via posten till dig som är fastighetsägare och inte har digital brevlåda. Det handlar om: allmän fastighetstaxering 2021 av alla småhus. särskild fastighetstaxering 2021 av lantbruk, hyreshus, ägarlägenheter, industrier, täkter, elproduktionsenheter och specialenheter som är nybildade eller förändrade.

2021-11-01

Fastighetsdeklaration småhus, 2022

Fastighetsdeklaration till 2022 års förenklade fastighetstaxering av alla hyreshus och ägarlägenheter ska vara inlämnad.