Översikt industrideklaration

Denna översikt är kortfattad. Vi har valt att inte visa hela
deklarationsförfarandet på hemsidan. Vid envägskommunikation ges inte
tillfälle att presentera lösningar på problem som kan uppstå vid
deklaration. Boka gärna en demo med oss, det räcker med 30
minuter. En liten tidsinvestering för något som kan påverka
taxeringsvärdet på hela fastighetsbeståndet.

Demonstrationsförfrågan - efterfråga livedemonstration