Beslut om fastighetstaxering 2020 – 1

  • av

Omkring den 15:e juni skickas beslut om fastighetstaxering ut till dig som är fastighetsägare och har elektronisk brevlåda.

Beslutet rör:

  • förenklad fastighetstaxering 2020 av alla lantbruk.
  • särskild fastighetstaxering 2020 av småhus, hyreshus, ägarlägenheter, industrier, täkter, elproduktionsenheter och specialenheter som är nybildade eller förändrade.