Fastighetsdeklaration småhus, 2022

  • av

Fastighetsdeklaration till 2022 års förenklade fastighetstaxering av alla hyreshus och ägarlägenheter ska vara inlämnad.