Fastighetsdeklaration småhus 2020

  • av

Fastighetsdeklaration till 2021 års fastighetstaxering av alla småhus ska vara inlämnad.