Beslut om fastighetstaxering – 2

  • av

Omkring den 30 juni skickas beslut om fastighetstaxering ut via posten till dig som är fastighetsägare och inte har digital brevlåda.

Det handlar om:

  • allmän fastighetstaxering 2021 av alla småhus.
  • särskild fastighetstaxering 2021 av lantbruk, hyreshus, ägarlägenheter, industrier, täkter, elproduktionsenheter och specialenheter som är nybildade eller förändrade.