Beslut om fastighetstaxering – 1

  • av

Omkring den 15 juni skickas beslut om fastighetstaxering ut till dig som är fastighetsägare och har en digital brevlåda.

Det handlar om:

  • allmän fastighetstaxering 2021 av alla småhus.
  • särskild fastighetstaxering 2021 av lantbruk, hyreshus, ägarlägenheter, industrier, täkter, elproduktionsenheter och specialenheter som är nybildade eller förändrade