korrekt fastighetstaxering, fastighetsskatt & avgift

Taxeringsexpertis i mjukvaruform. Apex taxering guidar dig igenom deklarationsprocessen med realtidsberäkningar av preliminärt taxeringsvärde & fastighetsskatt, med möjlighet till simuleringar.

enklare fastighetsdeklaration

Enkelt

Med digital fastighetstaxering via APEX taxering kan du vid allmän (AFT) och särskild fastighetstaxering (SFT) eller i samband med omprövning, fortlöpande se vilket taxeringsvärde som erhålls.  Versionshantering av fastighetsdeklarationer och synkronisering av ert fastighetsbestånd finns inbyggt. Automatiska uppslag av exempelvis hyresnivåer, kapitaliseringsfaktorer och data från Lantmäteriet och Skatteverket. Eller, enkelt.

överskådligt

Överskådligt

Fastigheter som förs in i ert befintliga hanteringssystem synkroniseras till Apex taxering och blir sökbara.
Översikten över dina fastigheter och fastighetsdeklarationer gör att du enkelt kan identifiera vilken taxeringsenhet du för tillfället hanterar.

Då deklarationen sparats kan ekonomisk uppföljning göras, vilket underlättar när underlag skall presenteras.

Vägledd i fastighetsdeklaration.

Vägledande

De värdepåverkande faktorer som inverkar på taxeringsvärde och fastighetsskatt synliggörs. När du fyller i värden för fastigheten i fastighetsdeklarationen beräknas dessa av Apex, du ser alltså i realtid hur olika förhållanden påverkar det preliminära taxeringsvärdet och fastighetsskatten.

deklaration industri

Industritaxering

Få en översikt över hur en industrideklaration ser ut.

Hyreshustaxering

Få en översikt över hur en hyreshusdeklaration ser ut.

hyreshus bild deklaration

Kontakta oss så berättar vi mer